EVENTS

最新活動

最新活動總覽

 • 計畫A 2019-10-23
  【108-1 PBL工作坊】不是只有醫學院才可以PBL啦!
  看更多
 • 計畫A 2019-10-15
  教學知能提升-銘傳大學教育研究所 巫博瀚助理教授【11/2(六)學習成效評量工作坊】
  看更多
 • 計畫A 2019-10-02
  108.11.04(一)修哦!太式胡教鍋-我在交大的創新教學,敬邀各位師長踴躍參加
  看更多
 • 計畫A 2019-10-01
  108.10.09(三)推動大學程式設計 「從用戶體驗翻轉程式設計教學」,敬請師長踴躍報名參加 !
  看更多
 • 計畫A 2019-09-27
  108.10.23(三) 教師與校長交流會議
  看更多
 • 計畫A 2019-09-24
  【實作工作坊】10/24(四)磨課師課程設計,11/8(五)數位教材簡報製作力,敬邀師長參加!
  看更多
 • 計畫A 2019-09-06
  108.09.25(三)教師社群經營策略及經驗分享
  看更多

ACTIVITY CALENDAR

活動行事曆
 • 2020-04-01
 • 2020-04-02
 • 2020-04-03
 • 2020-04-04
 • 2020-04-05
 • 2020-04-06
 • 2020-04-07
 • 2020-04-08
 • 2020-04-09
 • 2020-04-10
 • 2020-04-11
 • 2020-04-12
 • 2020-04-13
 • 2020-04-14
 • 2020-04-15
 • 2020-04-16
 • 2020-04-17
 • 2020-04-18
 • 2020-04-19
 • 2020-04-20
 • 2020-04-21
 • 2020-04-22
 • 2020-04-23
 • 2020-04-24
 • 2020-04-25
 • 2020-04-26
 • 2020-04-27
 • 2020-04-28
 • 2020-04-29
 • 2020-04-30